776 635 080

Hliníková okna


Zobrazeny 4 položky
  • METALIC EXCLUSIVE

    Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, s integrovanými oboustrannými tepelně reflexními izolačními můstky, součinitel prostupu tepla rámem u okna Uf = 1,47 W / m2 K


  • METALIC PANEL

    Funkční spára okna je dvoustupňově těsněna, s jedním těsnicím profilem uprostřed funkční spáry v oblasti přerušení tepelného mostu a druhým těsnicím profilem na vnitřní nalehávce křídla


  • METALIC STANDARD

    Standardně zasklíván izolačními dvojskly, možno pro vylepšení tepelněizolačních vlastností použít izolační trojskla


Zobrazeny 4 položky